Advanced Hazmat Life Support

De cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) behandelt de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast etiologie en incidentie gaat deze korte opleiding  vooral in op herkenning en classificatie van klachten en symptomen in toxidromen. Ook gaan we in op algemene en specifieke (antidota) behandelprincipes van acute intoxicaties met gevaarlijke stoffen op de werkplek, milieu, hobby en in het huishouden. Het daartoe ontwikkelde AHLS-algoritme is daarbij de leidraad.

Voor wie is de cursus Advanced Hazmat Life Support geschikt?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) die worden ingezet bij de behandeling van de klinische gevolgen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Cursusinhoud AHLS

De cursist leert in de cursus Advanced HazMat Life Support de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast de vijf hoofdgroepen van gevaarlijke stoffen wordt aandacht besteed aan de drie hoofdgroepen van agentia die kunnen worden aangewend bij terroristische aanslagen. De cursus werkt vanuit de klachten en symptomen van de patiënt. Op basis hiervan kan een eerste indeling worden gemaakt en kan een eerste behandeling worden ingezet. Pas na identificatie van de stof wordt een definitieve behandeling gegeven. Ook besteden we uitvoerig aandacht aan persoonlijke veiligheid en organisatie van de (pre)hospitale opvang van chemisch besmette patiënten. De cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en practica, en behandelt veel casuïstiek.

AHLS Examen

Na uw aanmelding maken wij voor u een account aan bij de AHLS-organisatie op het opgegeven e-mailadres. Dit account is nodig voor registratie als ‘AHLS provider’ en het ontvangen van uw  AHLS-certificaat als u het eindexamen met goed gevolg aflegt. Zonder dit account ontvangt u geen certificaat.

Bijzonderheden Advanced Hazmat Life Support

  • De voorbereiding op de cursus vraagt enige inspanning.
  • De AHLS manual ter voorbereiding op de cursus is ca. 500 pagina’s en in het Engels.
  • Deze manual zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.
  • De lesmethode en materialen zijn in het Nederlands.
  • De prijs is inclusief lunch op beide dagen.
  • De cursustijden zijn op beide dagen van 08.30 – 17.00 uur.
  • Accreditatie is toegekend door diverse beroepsverenigingen (ABAN 12, V&V 14, VSR 14).

Aanbod

5-6 september 2024€ 1.055
11-12 november 2024€ 1.055
2-3 december 2024€ 1.055

LEERDOELEN

✔︎ De etiologie en incidentie van ongevallen met gevaarlijke stoffen te benoemen.

✔︎ Verschillende niveaus van persoonlijke bescherming te benoemen.

✔︎ De vijf toxidromen van gevaarlijke stoffen te benoemen.

✔︎ Te handelen naar het toxicologisch paradigma.

✔︎ De verschillende vormen van (vermeende) agentia te benoemen zoals deze bij terroristische aanslagen kunnen worden gebruikt.

✔︎ De voorzorgsmaatregelen en (persoonlijke) bescherming te benoemen die zowel op de plaats incident als bij de eerste opvang in het ziekenhuis genomen moeten worden.

✔︎ Van diverse stoffen aan te geven op welke orgaansystemen zij inwerken, of op welke metabole processen deze stoffen ingrijpen op cellulair niveau.

✔︎ Van een aantal antidota de indicaties, contra-indicaties en dosering te benoemen voor therapie bij acute intoxicatie met bepaalde gevaarlijke stoffen.

Drenthehaven 1, 3433 PB Nieuwegein
085-007 5040