Advanced Life Support

De basiscursus Advanced Life Support is een tweedaagse cursus waarin u in teamverband een specialistische reanimatie leert uitvoeren. U dient voor het behoud van certificering iedere twee jaar een eendaagse herhalingscursus te volgen. 

Voor wie is deze cursus geschikt?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen en verpleegkundigen die tijdens een reanimatie deel uitmaken van het behandelteam of leiding moeten geven aan het team.

Advanced Life Support: Basis en Herhaling

Tijdens de cursus Advanced Life Support wordt er veel aandacht aan communicatie en goede samenwerking besteed, deze vaardigheden zijn van essentieel belang. Aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs wordt een methodische werkwijze aangeleerd, ongeacht de oorzaak van het cardio-respiratoire arrest.

ALS Examen

De cursist wordt zowel schriftelijk al praktisch getoetst. De ALS cursus is de officieel gecertificeerde opleiding in specialistische reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad en de European Resuscitation Council. Bij voldoende beoordeling van beide onderdelen vindt registratie/certificering plaats bij de European Resuscitation Council.

De instructeur beoordeelt iedere cursist op diens inzet, kennis en functioneren als teamlid. In combinatie met de behaalde scores van de toetsing tijdens de cursus, kan de cursist worden gevraagd zich verder te bekwamen tot ALS-instructeur. Dit is een apart traject.

ALS Herhalingscursus

Binnen twee jaar na afgifte van het certificaat voor Advanced Life Support dient u een eendaagse herhalingscursus te volgen om de certificering te behouden. Als de periode van twee jaar is verstreken, krijgt u alleen een nieuw certificaat als u opnieuw een basiscursus ALS volgt. Herhalingscursussen zijn dan niet meer toegankelijk.

Bijzonderheden Advanced Life Support

  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 2 op 6.
  • De lesmethode, materialen en het cursusboek zijn in het Nederlands.
  • Het cursusboek ter voorbereiding zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.
  • Bij de tweedaagse basiscursus is een diner en hotelovernachting inbegrepen in de cursusprijs.
  • De cursustijden voor de basiscursus zijn op dag 1 van 08.30 – 18.00 uur en op dag 2 van 08.00 – 18.00 uur.
  • De cursustijden voor de eendaagse herhalingscursus zijn van 08.30 – 18.00 uur.
  • Accreditatie is toegekend door diverse beroepsverenigingen (ABAN, V&VN, VSR, NAPA).

Basiscursus: Beschikbare data

7 & 8 oktober 2021€ 995inschrijven
22 & 23 november 2021€ 995inschrijven
9 & 10 december 2021€ 995inschrijven

Herhalingscursus: Beschikbare data

16 september 2021€550inschrijven
17 september 2021€550inschrijven
18 november 2021€550inschrijven
19 november 2021€550inschrijven

LEERDOELEN

✔︎ Prioriteiten stellen bij het uitvoeren van reanimatiehandelingen.

✔︎ Participeren in en leidinggeven aan een reanimatieteam.

✔︎ Interactie tussen de verschillende technieken benoemen.

✔︎ Hypotheses vormen en daar consequenties aan verbinden.

✔︎ Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties.

Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040
Menu