Advanced Life Support (basis en herhaling)

De basiscursus Advanced Life Support is een tweedaagse reanimatie cursus waarin u in teamverband een specialistische reanimatie leert uitvoeren. U dient voor het behoud van certificering iedere twee jaar een eendaagse herhalingscursus te volgen. 

Voor wie is de cursus Advanced Life Support geschikt?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen en verpleegkundigen die tijdens een reanimatie deel uitmaken van het behandelteam of leiding moeten geven aan het team.

ALS: Basis en Herhaling

Tijdens de cursus Advanced Life Support wordt er veel aandacht aan communicatie en goede samenwerking besteed. Deze vaardigheden zijn van essentieel belang voor het uitvoeren van een specialistische reanimatie. Aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs wordt een methodische werkwijze aangeleerd, ongeacht de oorzaak van het cardio-respiratoire arrest.

ALS Examen

De cursist wordt beoordeeld op basis van continuous assessment. De instructeurs beoordelen iedere cursist op diens inzet, kennis en functioneren als teamlid.

De ALS cursus is de officieel gecertificeerde opleiding in specialistische reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad en de European Resuscitation Council. Bij voldoende beoordeling vindt registratie/certificering plaats bij de European Resuscitation Council.

ALS Herhalingscursus

Binnen twee jaar na afgifte van het certificaat voor Advanced Life Support dient u een eendaagse herhalingscursus te volgen om de ERC certificeerde registratie te behouden. Als de periode van twee jaar is verstreken, krijgt u alleen een nieuw certificaat als u opnieuw een basiscursus ALS volgt. Herhalingscursussen zijn dan niet meer toegankelijk.

Bijzonderheden Advanced Life Support

  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 2 op 6.
  • De lesmethode, lesmateriaal en voorbereiding is in het Nederlands.
  • De e-learning ter voorbereiding op de cursus zal ca. 6 weken voor aanvang beschikbaar worden gesteld.
  • Bij de tweedaagse basiscursus is een diner en hotelovernachting inbegrepen in de cursusprijs.
  • De cursustijden voor de basiscursus zijn op dag 1 van 08.30 – 18.00 uur en op dag 2 van 08.00 – 18.00 uur.
  • De cursustijden voor de eendaagse herhalingscursus zijn van 08.30 – 18.00 uur.
  • Accreditatie voor de basiscursus is toegekend door diverse beroepsverenigingen (ABAN 16, V&V 16, VSR 14, NAPA 16, NVBMH 16).
  • Accreditatie voor de herhalingscursus is toegekend door diverse beroepsverenigingen (ABAN 6, V&V 8, VSR 8, NAPA 6, NVBMH 6).
  • ERC gecertificeerd.

Aanbod basiscursus

20-21 juni 2024€ 1.045vol
01-02 juli 2024€ 1.045vol
26-27 augustus 2024€ 1.045nog 6 plekken beschikbaar
26-27 september 2024€ 1.045
10-11 oktober 2024€ 1.045
07-08 november 2024€ 1.045
21-22 november 2024€ 1.045
12-13 december 2024€ 1.045

Aanbod herhalingscursus

7 juni 2024€ 575vol
9 oktober 2024€ 575
18 november 2024€ 575
10 januari 2025 € 575

LEERDOELEN

✔︎ Prioriteiten stellen bij het uitvoeren van reanimatiehandelingen.

✔︎ Participeren in en leidinggeven aan een reanimatieteam.

✔︎ Interactie tussen de verschillende technieken benoemen.

✔︎ Hypotheses vormen en daar consequenties aan verbinden.

✔︎ Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties.

Drenthehaven 1, 3433 PB Nieuwegein
085-007 5040