Advanced Life Support (basis en herhaling)

Op de tweedaagse internationaal gecertificeerde ALS basiscursus wordt in teamverband uitvoeren van een specialistische reanimatie van een volwassene aangeleerd. Voor behoud van certificering dient iedere twee jaar de eendaagse herhalingscursus te worden gevolgd. 

Voor wie?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen en verpleegkundigen die tijdens een reanimatie deel uitmaken van het behandelteam of leiding moeten geven aan het team.

Cursusinhoud

Omdat communicatie en goede samenwerking van essentieel belang zijn, wordt hieraan tijdens de cursus veel aandacht besteed. Aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs wordt een methodische werkwijze aangeleerd, ongeacht de oorzaak van het cardio-respiratoire arrest.

Examen

De cursist wordt zowel schriftelijk al praktisch getoetst. De ALS cursus is de officieel gecertificeerde cursus in specialistische reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad en de European Resuscitation Council. Bij voldoende beoordeling van beide onderdelen vindt registratie/certificering plaats bij de European Resuscitation Council.

De instructeur beoordeelt iedere cursist op diens inzet, kennis en functioneren als teamlid. In combinatie met de behaalde scores van de toetsing tijdens de cursus, kan de cursist worden gevraagd zich verder te bekwamen tot ALS-instructeur. Dit is een apart traject.

Herhalingscursus

Binnen twee jaar na afgifte van het certificaat zal om de certificering te behouden een eendaagse herhalingscursus moeten worden gevolgd. Als de periode van twee jaar is verstreken dan kan alleen een nieuw certificaat worden verkregen als opnieuw een basiscursus wordt gevolgd. Herhalingscursussen zijn dan niet meer toegankelijk.

Bijzonderheden

  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 2 op 6.
  • De lesmethode, materialen en het cursusboek zijn in het Nederlands.
  • Het cursusboek ter voorbereiding zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.
  • Bij de tweedaagse basiscursus is een diner en hotelovernachting inbegrepen in de cursusprijs.
  • De cursustijden voor de basiscursus zijn op dag 1 van 08.30 – 18.00 uur en op dag 2 van 08.00 – 18.00 uur.
  • De cursustijden voor de eendaagse herhalingscursus zijn van 08.30 – 18.00 uur.
  • Accreditatie is toegekend door diverse beroepsverenigingen (ABAN, V&VN, VSR, NAPA).

Aanbod

Advanced Life Support22 & 23 maart 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support22 & 23 april 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support27 & 28 mei 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support17 & 18 juni 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support1 & 2 juli 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support26 & 27 augustus 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support13 & 14 september 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support7 & 8 oktober 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support22 & 23 november 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support9 & 10 december 2021€ 995inschrijven
Advanced Life Support herhaling17 mei 2021€550inschrijven
Advanced Life Support herhaling28 juni 2021€550inschrijven
Advanced Life Support herhaling16 september 2021€550inschrijven
Advanced Life Support herhaling17 september 2021€550inschrijven
Advanced Life Support herhaling18 november 2021€550inschrijven
Advanced Life Support herhaling19 november 2021€550inschrijven

LEERDOELEN

✔︎ Prioriteiten stellen bij het uitvoeren van reanimatiehandelingen.

✔︎ Participeren in en leidinggeven aan een reanimatieteam.

✔︎ Interactie tussen de verschillende technieken benoemen.

✔︎ Hypotheses vormen en daar consequenties aan verbinden.

✔︎ Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties.

Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040
Menu
Nieuwsbrief

Wilt U maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij respecteren uw privacy en gebruiken uw gegevens geheel volgens de AVG richtlijnen.