Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS (basis en herhaling)

Ben je arts, verpleegkundige of Instructeur EHBO en wil je graag zelfstandig lesgeven in reanimatie, volg dan de Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS. Na afronding met een positief resultaat zal QT Time je aanmelden in het cursusregister van de European Resuscitation Council. 

Voor wie is de cursus Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS geschikt?

Een instructeur moet over uitstekende reanimatievaardigheden beschikken. Het geven van een perfecte demonstratie is namelijk een belangrijk onderdeel van het reanimatie onderwijs. We gaan er dan ook vanuit dat alle cursisten die aan de cursus beginnen over een NRR hulpverlenerscertificaat beschikken. Voor cursisten die BLS instructeur willen worden is dat een BLS certificaat. Voor cursisten die PBLS instructeur willen worden, een PBLS certificaat. Wil je beide instructeurs kwalificaties behalen, dan moet je over beide (BLS en PBLS) hulpverleners certificaten beschikken.

Toelatingseisen

Vanaf begin november 2022 heeft het bestuur van de NRR besloten dat de instroomeisen vervallen. De NRR is van mening dat de instructeurs (P)BLS met name goede onderwijsvaardigheden moeten hebben, om het leren reanimeren effectief over te brengen op de cursisten. De aandacht ligt dus op het onderwijs, waarbij een medische achtergrond minder van belang is.

Wel moet je het volgende kunnen overleggen/aantonen voor aanvang van de cursus;

 • Je bent in het bezit van een geldig ERC/NRR certificaat hulpverlener Basale Reanimatie (BLS).
 • Je staat als zodanig ook geregistreerd in het cursusmanagementsysteem van de ERC/NRR (CoSY).

Vervolg Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS

Het hele programma duurt 2 lesdagen van 8 uur, tussen de 2 dagen zit een periode van minimaal 6 weken. Tussen de eerste en tweede lesdag dien je een stage te lopen op een NRR erkende BLS basiscursus. Na de tweede lesdag zal je nog een stage moeten lopen op een BLS opfris- en vervolgtraining.

Ten aanzien van de stages; deze zal je zelf moeten regelen, liefst bij voorkeur nog voordat de eerste lesdag aanvangt. Zodra het hele programma, inclusief de stages, is doorlopen zal je registratie in CoSy van kandidaat instructeur worden omgezet naar volledig instructeur.

Hercertificering

Om je registratie als instructeur geldig te houden zal iedere 2 jaar een BIC BLS hercertificeringscursus gevolgd moeten worden.

Bijzonderheden

 

 • De instructeur-cursistenratio bedraagt 1 op 6.
 • Onze lesmethode, materialen en het cursusboek zijn in het Nederlands.
 • Het lesmateriaal ter voorbereiding zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.
 • De prijs is inclusief lunch op beide dagen.
 • De cursustijden voor de basiscursus zijn op dag 1 van 08.30 – 16.30 uur en op dag 2 van 08.00 – 16.00 uur.
 • Cursustijden voor de hercertificeringscursus zijn van 08.30 – 15.30 uur.
 • De BIC BLS en BIC PBLS is voor zowel de basiscursus als ook de hercertificeringscursus op dezelfde dag aansluitend te combineren.
 • Accreditatie voor de basiscursus is toegekend door diverse beroepsverenigingen (V&V 12, VSR 12).
 • Accreditatie voor de herhalingscursus is toegekend door diverse beroepsverenigingen (V&V 5, VSR 5).

Aanbod basiscursus

8 mei / 28 juni 2024€ 485
5 september / 18 oktober 2024€ 485
4 november / 11 december 2024€ 485

Aanbod herhalingscursus

24 april 2024€ 180nog 1 plek beschikbaar
18 september 2024€ 180
2 december 2024€ 180

LEERDOELEN BIC

✔︎ Demonstreren BLS, inclusief gebruik van een AED volgens de actuele richtlijnen reanimatie in Nederland.

✔︎ Verzorgen presentaties BLS basiscursus als ook BLS opfris- en vervolgtraining.

✔︎ Opstellen lesplan.

✔︎ Begeleiden cursisten tijdens het draaien van een scenario volgens de principes van voorbereiding, uitvoering en afsluiting.

✔︎ Beheersing coachingsvaardigheden voor formatief handelen, gebruik makend van de 4-stappen instructietechniek, mastery learning en effectieve feedbackmethodiek.

✔︎ Reflecteren eigen handelen als instructeur.

Meidoornkade 18
085-007 5040