Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS (basis en herhaling)

Ben je arts, verpleegkundige of Instructeur EHBO en wil je graag zelfstandig lesgeven in reanimatie, volg dan de reanimatie cursus  tot Instructeur Basic Life Support (BLS). Na afronding met een positief resultaat zal QT Time je aanmelden in het cursusregister van de European Resuscitation Council. 

Voor wie is de cursus Instructeur Basic Life Support geschikt?

Een instructeur moet over uitstekende reanimatievaardigheden beschikken. Het geven van een perfecte demonstratie is namelijk een belangrijk onderdeel van het reanimatie onderwijs. We gaan er dan ook vanuit dat alle cursisten die aan de cursus beginnen over een NRR hulpverlenerscertificaat beschikken. Voor cursisten die BLS instructeur willen worden is dat een BLS certificaat. Voor cursisten die PBLS instructeur willen worden, een PBLS certificaat. Wil je beide instructeurs kwalificaties behalen, dan moet je over beide (BLS en PBLS) hulpverleners certificaten beschikken.

Vanaf begin november 2022 heeft het bestuur van de NRR besloten dat de instroomeisen vervallen. De NRR is van mening dat de instructeurs (P)BLS met name goede onderwijsvaardigheden moeten hebben. Om het leren reanimeren effectief over te brengen op de cursisten. De aandacht ligt dus op het onderwijs, waarbij een medische achtergrond minder van belang is.

Cursusinhoud Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS

Veel onderwerpen zullen de revue passeren, zoals de oorzaken van een circulatiestilstand en de vaardigheden die tezamen de cursus tot instructeur Basic Life Support vormen. Maar ook de didactische aspecten komen uitgebreid aan de orde. Bij inschrijving voor deze cursus krijg je een studieopdracht toegestuurd. Deze dient u thuis voor te bereiden.

Vervolg Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS

Na het positief afsluiten van de opleiding bent u Instructeur Kandidaat. U dient dan nog tweemaal onder begeleiding van een ervaren instructeur les te geven. Deze instructeur BLS dient dit te registreren in het cursusregistratiesysteem van de NRR. Vanaf dit moment bent u bevoegd om als volwaardig instructeur zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de NRR te verzorgen.

Om de status geldig te houden dient men elke 2 jaar een BIC BLS hercertificeringscursus te volgen.

Bijzonderheden

  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 1 op 6.
  • Onze lesmethode, materialen en het cursusboek zijn in het Nederlands.
  • Het lesmateriaal ter voorbereiding zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.
  • De prijs is inclusief lunch op beide dagen.
  • De cursustijden voor de basiscursus zijn op dag 1 van 08.30 – 17.00 uur en op dag 2 van 08.30 – 12.30 uur.
  • Cursustijden voor de herhalingscursus zijn van 08.30 – 12.30 uur.
  • Accreditatie is toegekend door diverse beroepsverenigingen (ABAN 12, V&V 12, VSR 12).

Aanbod

Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS1-2 december 2022€ 400vol
Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS29-30 maart 2023€ 400inschrijven
Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS21-22 juni 2023€ 400inschrijven
Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS18-19 september 2023€ 400inschrijven
Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS4-5 december 2023€ 400inschrijven
BIC BLS hercertificering16 februari 2023€ 150inschrijven
BIC BLS hercertificering11 april 2023€ 150inschrijven
BIC BLS hercertificering22 september 2023€ 150inschrijven
BIC BLS hercertificering22 november 2023€ 150inschrijven

LEERDOELEN BIC

✔︎ Didactische principes te benoemen.

✔︎ Kernelementen voor theoretische instructie te benoemen.

✔︎ Kernelementen voor praktische instructie te benoemen.

✔︎ De pathofysiologie van de basale reanimatie volwassenen te benoemen.

✔︎ Basale reanimatie volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen uit te voeren.

✔︎ De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie te benoemen.

✔︎ Te benoemen wanneer een AED moet worden ingezet.

✔︎ De werking van defibrillatie te benoemen.

✔︎ De AED te bedienen en te incorporeren in de basale reanimatie.

✔︎ Voorwaarden en beperkingen van het gebruik van een AED te benoemen.

✔︎ Didactische principes voor het onderwijs in basale reanimatie en AED te benoemen en toe te passen.

✔︎ Instructie en bediening van een AED te verzorgen.

✔︎ Diverse materialen en soorten AED’s te benoemen, te bedienen en te demonstreren.

Meidoornkade 18
085-007 5040