Basiscursus Instructeur ALS (BIC-ALS)

De QT Time Basis Instructeurscursus ALS (BIC-ALS) is een algemene cursus voor iedere instructeur die werkzaam is als medische professional en onderwijs verzorgt op het gebied van o.a. (specialistische) reanimatie.

Deze instructeurscursus biedt u de mogelijkheid om didactische competenties te ontwikkelen voor het verzorgen van onderwijs binnen de gezondheidszorg.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor medische professionals die een ALS/ILS cursus hebben gevolgd en geen IP status hebben gekregen. Wilt u toch binnen uw eigen werkkring lessen gaan verzorgen in specialistische reanimatie, en kunt u wel wat didactische ondersteuning gebruiken, dan is deze cursus uitermate geschikt voor u.

Cursusinhoud

Tijdens de tweedaagse cursus BIC-ALS leert u hoe u een lezing moet verzorgen, vaardigheden moet instrueren en scenario onderwijs moet begeleiden. Ook wordt er volop aandacht besteed aan het verzorgen van feedback, beoordelen van kandidaten, toepassen van niet-technische vaardigheden en het omgaan met materialen. Daarnaast leert u om deelvaardigheden te instrueren volgens de 4 stappenmethodiek en verschillende onderwijsvormen te benoemen en toe te passen. Naast de algemene leerdoelen is er ook ruimte voor persoonlijke leerdoelen.

Bijzonderheden

  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 2 op 4.
  • De lesmethode is in het Nederlands.
  • Het cursusboek (Engels) ter voorbereiding zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.
  • De prijs is inclusief lunch op beide dagen.
  • De cursustijden zijn van 08.30 – 17.00 uur.
  • Accreditatie is aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen (ABAN, V&VN, VSR).
  • Een cursus op de eigen locatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Aanbod

BIC-ALS30 september & 1 oktober 2021€750inschrijven

LEERDOELEN

✔︎ Presentaties te verzorgen.

✔︎ Deelvaardigheden te instrueren volgens de 4-stappenmethodiek.

✔︎ Scenario-onderwijs te begeleiden.

✔︎ Voor- en nadelen van verschillende onderwijsvormen te kunnen benoemen en toe te passen.

✔︎ Feedback volgens de huidige inzichten te verzorgen.

✔︎ Cursisten weloverwogen te beoordelen.

Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040
Menu