Certificering Spoedechografie NVSHA

Namens de Sectie Spoedechografie van de NVSHA verzorgt QT Time de administratieve afwikkeling omtrent de aanmelding voor het examen.

Portfolio en aanbevelingsbrief

Meer informatie over de opbouw van het portfolio, en de daarvoor te gebruiken documenten, is terug te vinden op de website van de NVSHA; opbouw portfolio

Wij verzoeken u de aanbevelingsbrief en uw portfolio uiterlijk 4 weken voor aanvang geheel compleet in te sturen naar het volgende emailadres; cursus@qttime.nl

Kosten

Het inschrijfgeld voor deelname aan het examen in 2024 bedraagt € 375,00.

Aanvullend

  • De definitieve indeling in de ochtendsessie dan wel de middagsessie zal uiterlijk 4 weken voor aanvang worden gecommuniceerd.
  • De ochtendsessie is van 08.30 tot 12.30 uur, de middagsessie is van 13.00 – 17.00 uur.
  • Een lunch wordt verzorgd voor zowel de ochtendgroep na afloop van het examen als ook voor de middaggroep voor aanvang.
  • De theorietoets en de pathologie toets worden digitaal afgenomen, daarom het verzoek om een eigen (opgeladen) laptop mee te nemen naar het examen.
  • De uitslag van het examen zal direct worden gecommuniceerd, een herkansing op de dag zelf is niet mogelijk.

Aanbod

21 mei 2024vol
23 september 2024
20 november 2024
Drenthehaven 1, 3433 PB Nieuwegein
085-007 5040