Certificering Spoedechografie NVSHA

Namens de Sectie Spoedechografie van de NVSHA verzorgt QT Time de administratieve afwikkeling omtrent de aanmelding voor het examen.

Portfolio en aanbevelingsbrief

Meer informatie over de opbouw van het portfolio, en de daarvoor te gebruiken documenten, is terug te vinden op de website van de NVSHA; opbouw portfolio

Wij verzoeken u de aanbevelingsbrief en uw portfolio uiterlijk 4 weken voor aanvang geheel compleet in te sturen naar het volgende emailadres; cursus@qttime.nl

Aanvullend

  • De definitieve indeling in de ochtendsessie dan wel de middagsessie zal uiterlijk 4 weken voor aanvang worden gecommuniceerd.
  • De ochtendsessie is van 08.30 tot 12.30 uur, de middagsessie is van 13.00 – 17.00 uur.
  • Een lunch wordt verzorgd voor zowel de ochtendgroep na afloop van het examen als ook voor de middaggroep voor aanvang.
  • De theorietoets en de pathologie toets worden digitaal afgenomen, daarom het verzoek om een eigen (opgeladen) laptop mee te nemen naar het examen.
  • De uitslag van het examen zal direct worden gecommuniceerd, een herkansing op de dag zelf is niet mogelijk.

Aanbod

31 maart 2022€ 350inschrijven
25 mei 2022€ 350inschrijven
26 september 2022€ 350inschrijven
11 november 2022€ 350inschrijven
Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040
Menu