Cursussen gevaarlijke stoffen

Cursussen gevaarlijke stoffen

Chemisch of radiologisch blootgestelde / besmette patiënten melden zich regelmatig bij een zorgverlener. Het bijzondere van besmette patiënten is dat ze mogelijk ook een risico vormen voor hulpverleners zelf. Tijdige herkenning van de besmetting en adequaat handelen daarna zijn cruciaal voor het welzijn van de patiënt, jezelf en collega’s. Adequate opvang van deze categorie patiënten vraagt beperkte aanvullende voorbereiding, middelen en handelingen. Onze cursussen samen met Hazolutions geven u de benodigde tools.

Aanbod

Welke cursussen gevaarlijke stoffen bieden wij aan?

  • Advanced Hazmat Life Support
  • CBRN Aandachtsfunctionaris Ziekenhuis

Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040
Menu
Nieuwsbrief

Wilt U maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij respecteren uw privacy en gebruiken uw gegevens geheel volgens de AVG richtlijnen.