Reanimatie cursus

Reanimatie cursus

De reanimatie cursus is een belangrijke pijler van het opleidingsaanbod van QT Time. QT Time specialiseert zich in reanimatie-onderwijs voor professionals. De geboden reanimatie cursussen zijn praktisch, gericht op diagnostische en interventie-vaardigheden en afgestemd op de praktijk van de cursist. Wij bieden Advanced Life Support (ALS) en Immediate Life Support (ILS), maar ook de instructeurs cursus (P)BLS. Daarnaast organiseren wij de TALISMAN cursus (Thematische Advanced Life Support Management), een cursus die de basisprincipes van een standaard Advanced Life Support herhalingscursus overstijgt. Elke reanimatie cursus staat onder toezicht van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC).

Aanbod reanimatie cursussen

Welke reanimatie cursussen bieden wij aan?

  • Advanced Life Support
  • Immediate Life Support
  • Basic Life Support Instructeur
  • Pediatric Basic Life Support Instructeur
  • TALISMAN
Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040
Menu