ECG Beoordelen Gevorderden

Tijdens de cursus ECG Beoordelen Gevorderden leer je stapsgewijs een 12-afleidingen ECG te beoordelen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar ritmestoornissen, ischemie en (intra-)ventriculaire geleidingsstoornissen.  

Voor wie is de cursus ECG Beoordelen Gevorderden geschikt?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor (specialistische) verpleegkundigen en andere medische professionals die hun kennis nog verder willen verbreden op het gebied van ECG beoordeling.

Cursusinhoud ECG Beoordelen Gevorderden

De cursus richt zich op het zelfstandig beoordelen van een ECG aan de hand van een aangeleerd stappenplan waarbij afwijkingen kunnen worden getraceerd op het ECG. Tijdens de cursus wordt de relatie tussen de klinische toestand van de patiënt en het ECG voortdurend bewaakt. Anatomie en (patho-)fysiologie worden eveneens behandeld indien dit tot een beter begrip leidt over het cardiaal functioneren en het daardoor beter begrijpen van het ECG.

Bijzonderheden

  • Ruime voorkennis en ervaring wordt aanbevolen bij deelname aan deze cursus.
  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 1 op 8.
  • De lesmethode en materialen zijn in het Nederlands.
  • De prijs is inclusief lunch.
  • De cursustijden zijn van 08.30 – 17.00 uur.
  • Accreditatie is aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen (V&V, VSR).
  • Een ECG beoordelingscursus op maat op de eigen locatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Aanbod

 

17 november 2023 € 325

LEERDOELEN

✔︎ De aanleren van de uitgangspunten van een normaal 12-afleidingen ECG.

✔︎ Het mechanisme van het sinusritme, gerelateerd aan het ontstaan van ritmestoornissen en escaperitmes.

✔︎ Het beoordelen van het ECG bij het bestaan van hypertrofie.

✔︎ Het begrijpen van de begrippen depolarisatie en repolarisatie met de bijbehorende (patho-)fysiologie.

✔︎ Aanleren kernmerken van ischemie op het ECG met de bijbehorende terminologie.

✔︎ Herkennen van pseudo-infarctpatronen, zoals deze ontstaan bij pericarditis, linker bundeltakblock, vroege repolarisatie en linkerventrikelhypertrofie.

✔︎ Het herkennen van intra ventriculaire geleidingsstoornissen.

✔︎ Het herkennen van een anticus-, posticus- en trifasculair block.

✔︎ Het bepalen en toepassen van vectoren, bepalen hartas.

✔︎ Het beoordelen van ventriculaire en supraventriculaire ritmestoornissen.

Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040