ECG Beoordeling

Tijdens de cursus ECG Beoordeling staat het beoordelen van een ECG volgens een stappenplan centraal. Het stappenplan is afhankelijk van de situatie van de patiënt en de reden waarom een ECG wordt gemaakt.  

Voor wie is de cursus ECG Beoordeling geschikt?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor (specialistische) verpleegkundigen en andere medische professionals die hun kennis willen verbreden op het gebied van ECG beoordeling.

Cursusinhoud ECG Beoordeling

De cursus richt zich op het beoordelen van ritme- en geleidingsstoornissen, ischemie en intra-ventriculaire geleidingsstoornissen en wordt geoefend met ritmestrips en 12-afleidingen ECG’s.

Bijzonderheden

  • Enige voorkennis en ervaring wordt aanbevolen bij deelname aan deze cursus.
  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 1 op 8.
  • De lesmethode en materialen zijn in het Nederlands.
  • De prijs is inclusief lunch.
  • De cursustijden zijn van 08.30 – 17.00 uur.
  • Accreditatie is aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen (V&VN, VSR).
  • Een ECG beoordelingscursus op maat op de eigen locatie behoort ook tot de mogelijkheden.
 
 

Aanbod

ECG Beoordeling25 maart 2022€ 295inschrijven

LEERDOELEN

✔︎ Herkennen van intra ventriculaire- en AV geleidingsstoornissen.

✔︎ Benoemen bi- en trifaculair block.

✔︎ Herkennen sinusritme, escaperitmes en de mechanismes van ritemstoornissen.

✔︎ Bepaling hartas en waarneming kamertachycardie.

Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040
Menu