Immediate Life Support

De cursus Immediate Life Support maakt onderdeel uit van ons aanbod aan reanimatie cursussen Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de theorie en het systematisch en methodisch opstarten van een reanimatie in professioneel teamverband.

Voor wie is Immediate Life Support geschikt?

Artsen en verpleegkundigen dienen vanuit hun beroepsoefening specialistische reanimatietechnieken toe te passen. De cursus Immediate Life Support is daarom bij uitstek geschikt voor medische professionals die tijdens een reanimatie deel uitmaken van het behandelteam.

Cursusinhoud ILS

Verschillende deelvaardigheden komen aan de orde. Omdat communicatie en patiëntveiligheid onder deze omstandigheden van cruciaal belang zijn, wordt hieraan ook veel aandacht besteed. De scenario’s kunnen worden afgestemd op verschillende doelgroepen of werkomgevingen zodat voor elke doelgroep het hoogst mogelijke rendement wordt bereikt.

Aan de hand van lezingen, skill-stations en scenario-onderwijs wordt de reanimatie van volwassenen in teamverband aangeleerd.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Herkenning van de ernstig zieke patiënt en de preventie van een cardiorespiratoir arrest
 • Informatieoverdracht
 • Crew Resource Management
 • Reanimatie in teamverband
 • Advanced Life Support algoritme (protocol)
 • Basic Airway Management en beademing
 • Defibrillatie
 • Post reanimatiezorg

Examen & certificering 

De cursist wordt beoordeeld op basis van continuous assessment. De instructeurs beoordelen iedere cursist op diens inzet, kennis en functioneren als teamlid.

De ILS cursus is de officieel gecertificeerde opleiding in specialistische reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad en de European Resuscitation Council. Bij voldoende beoordeling vindt registratie/certificering plaats bij de European Resuscitation Council.

Bijzonderheden

 • De instructeur-cursistenratio bedraagt 2 op 6.
 • De lesmethode, materialen en het cursusboek zijn in het Nederlands.
 • Het lesmateriaal ter voorbereiding zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.
 • De prijs is inclusief lunch.
 • De cursustijden zijn van 08.30 – 17.00 uur.
 • Accreditatie is toegekend door diverse beroepsverenigingen (ABAN 7, V&V 7, VSR 7).
 • Deze cursus is bij uitstek geschikt om met het eigen team of afdeling te volgen.
 • Ook een in-company training behoort tot de mogelijkheden.

Aanbod

Er zijn geen data ingepland met vrije inschrijving, neem contact op voor meer mogelijkheden.

LEERDOELEN 

✔︎ Oorzaken en preventie van een adem- en/of circulatiestilstand kunnen benoemen.

✔︎ De essentie van reanimatiehandelingen aan kunnen geven.

✔︎ Deelvaardigheden als basale zorg voor de ademweg, beademing en defibrillatie uit kunnen voeren.

✔︎ Participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de daarbij behorende taken en handelingen.

Drenthehaven 1, 3433 PB Nieuwegein
085-007 5040