Portretfoto van Marc Ruijten bij QT Time
LinkedIn

Marc (1960) is toxicoloog, epidemioloog en Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Na een opleiding en promotie op het gebied van arbeid en gezondheid is hij geland in Rotterdam, waar hij vanaf 1995 met onderbreking dienst doet als GAGS.

In 2007 heeft hij zijn carrière na 5 jaar RIVM voortgezet als zelfstandig toxicoloog. Hij ondersteunt vanuit Hazolutions enkele traumacentra als vaste adviseur voor de opvang van chemisch en radiologisch besmette patiënten (vaak aangeduid met CBRN). Daarvoor is een samenhangende methodiek ontwikkeld voor de (pre)hospitale opvang van besmette patiënten, opleiding en training voor zorg- en hulpverleners, een CBRN e-learning en een cursus CBRN Aandachtsfunctionaris.

Marc is sinds 1997 betrokken bij opleiding, training en oefening van hulp- en zorgverleners over risicobeoordeling en management van incidenten met gevaarlijke stoffen. Hij is GAGS-opleider en ‘regional director Europe’ van de AHLS.

Menu