Over ons

Vanwege vragen uit het veld en eigen ervaringen voelden wij de behoefte aan een instituut voor spoedeisende medische en gezondheidskundige opleidingen op basis van de boven genoemde waarden. Eind 2019 hebben wij daarom QT Time opgericht. De oprichters stellen zich graag aan u voor.

oprichter Dennie Wulterkens

Dennie Wulterkens

Dennie (1961) is een van dé gezichten van reanimatie- en spoedeisende hulp onderwijs in Nederland. Een bevlogen verteller en opleider. Van origine ambulance-, IC en SEH-verpleegkundige en zelfs brandweerman om zich te mogen bekwamen in gevaarlijke stoffen en bevrijdingstechnieken. Dennie leidt deelnemers én instructeurs op voor onder andere de cursussen ALS, ILS, AHLS, BLS en PBLS, en hij is educator voor de NRR. Daarnaast doceert hij over bevrijdingstechnieken uit voertuigen voor de brandweer en diverse preklinische medische hulpdiensten, en is via Hazolutions nauw betrokken bij onderwijs over gevaarlijke stoffen.

Dennie heeft als directeur van OSG-VvAA diverse internationaal erkende cursussen op dit gebied in Nederland geïntroduceerd, dan wel zélf cursorisch onderwijs ontwikkeld als er geen gepaste cursus bestond om een behoefte te dekken, zoals CRM-gerichte cursussen.

LinkedIn
Portretfoto van Marc Ruijten bij QT Time

Marc Ruijten

Marc (1960) is toxicoloog, epidemioloog en Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Na een opleiding en promotie op het gebied van arbeid en gezondheid is hij geland in Rotterdam, waar hij vanaf 1995 met onderbreking dienst doet als GAGS.

In 2007 heeft hij zijn carrière na 5 jaar RIVM voortgezet als zelfstandig toxicoloog. Hij ondersteunt vanuit Hazolutions enkele traumacentra als vaste adviseur voor de opvang van chemisch en radiologisch besmette patiënten (vaak aangeduid met CBRN). Daarvoor is een samenhangende methodiek ontwikkeld voor de (pre)hospitale opvang van besmette patiënten, opleiding en training voor zorg- en hulpverleners, een CBRN e-learning en een cursus CBRN Aandachtsfunctionaris.

Marc is sinds 1997 betrokken bij opleiding, training en oefening van hulp- en zorgverleners over risicobeoordeling en management van incidenten met gevaarlijke stoffen. Hij is GAGS-opleider en ‘regional director Europe’ van de AHLS.

LinkedIn