Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS (basis en herhaling)

Wanneer u onderwijs wilt geven in kinderreanimatie dien je de Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS  te volgen. In deze verkorte cursus wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij (jonge) kinderen en de vaardigheden die bij PBLS van toepassing zijn.

Wie kan de Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS volgen?

Een instructeur moet over uitstekende reanimatievaardigheden beschikken. Het geven van een perfecte demonstratie is namelijk een belangrijk onderdeel van het reanimatie onderwijs. We gaan er dan ook vanuit dat alle cursisten die aan de cursus beginnen over een NRR hulpverlenerscertificaat beschikken. Voor cursisten die BLS instructeur willen worden is dat een BLS certificaat. Voor cursisten die PBLS instructeur willen worden, een PBLS certificaat. Wil je beide instructeurs kwalificaties behalen, dan moet je over beide (BLS en PBLS) hulpverleners certificaten beschikken.

Toelatingseisen

Vanaf begin november 2022 heeft het bestuur van de NRR besloten dat de instroomeisen vervallen. De NRR is van mening dat de instructeurs (P)BLS met name goede onderwijsvaardigheden moeten hebben, om het leren reanimeren effectief over te brengen op de cursisten. De aandacht ligt dus op het onderwijs, waarbij een medische achtergrond minder van belang is.

Wel moet je het volgende kunnen overleggen/aantonen voor aanvang van de cursus;

 • Je bent in het bezit van een geldig ERC/NRR certificaat hulpverlener Basale Reanimatie voor kinderen en baby’s (PBLS).
 • Je bent in het bezit van een geldig ERC/NRR certificaat Instructeur Basic Life Support. QT Time biedt enkel een verkort programma aan voor diegenen die al reeds staan geregistreerd als Instructeur BLS.
 • Je staat als zodanig ook geregistreerd in het cursusmanagementsysteem van de ERC/NRR (CoSY).

Cursusinhoud Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS

In deze cursus wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij (jonge) kinderen en de vaardigheden die bij Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS van toepassing zijn.

Vervolg Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS

Na het positief afsluiten van de opleiding ben je kandidaat instructeur PBLS. Hierna hoef je maar 1 keer als kandidaat instructeur succesvol onder begeleiding les te geven. Deze instructeur dient dit te registreren in het cursusmanagementsysteem van de NRR. Vanaf dit moment ben je bevoegd om als volwaardig Pediatric Basic Life Support instructeur zelfstandig de cursussen te verzorgen.

Hercertificering

Om de registratie als instructeur geldig te houden dient men elke 2 jaar een BIC PBLS hercertificeringscursus te volgen.

 

Bijzonderheden

 • De instructeur-cursistenratio bedraagt 1 op 6.
 • De lesmethode, materialen en het cursusboek zijn in het Nederlands.
 • Het lesmateriaal ter voorbereiding zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.
 • De cursustijden voor de PBLS basiscursus zijn van 13.00 – 17.00 uur.
 • De cursustijden voor de hercertificeringscursus zijn van 13.30 – 15.30 uur
 • Accreditatie is toegekend door diverse beroepsverenigingen (V&V 4, VSR 4).
 • Het is mogelijk de Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS aansluitend te volgen op de Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS.
 • Het is mogelijk de BIC PBLS hercertificeringscursus aansluitend te volgen op de BIC BLS hercertificeringscursus.

Aanbod basiscursus

Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS30 maart 2023€ 220inschrijven
Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS22 juni 2023€ 220inschrijven

Aanbod herhalingscursus

BIC PBLS hercertificering
16 februari 2023€ 75inschrijven
BIC PBLS hercertificering
11 april 2023€ 75inschrijven
BIC PBLS hercertificering
22 september 2023€ 75inschrijven
BIC PBLS hercertificering
22 november 2023€ 75inschrijven

LEERDOELEN

✔︎ Specifieke (patho-)fysiologie bij kinderen te beschrijven.

✔︎ De essenties in praktisch handelen te benoemen.

✔︎ Onderscheid te maken in handelen, op basis van leeftijdsgroepen.

✔︎ Reanimatiehandelingen toe te passen op jonge en oudere kinderen.

✔︎ Bijzondere reanimatiesituaties te beschrijven en handelend op te treden in geval van verdrinking, eventueel met onderkoeling.

 

Meidoornkade 18
085-007 5040