Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS (basis en herhaling)

Wanneer je onderwijs wilt geven in kinderreanimatie dan dien je de Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS  te volgen. In deze verkorte cursus wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij (jonge) kinderen en de vaardigheden die bij PBLS van toepassing zijn.

Wie kan de Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS volgen?

Een instructeur moet over uitstekende reanimatievaardigheden beschikken. Het geven van een perfecte demonstratie is namelijk een belangrijk onderdeel van het reanimatie onderwijs. We gaan er dan ook vanuit dat alle cursisten die aan de cursus beginnen over een NRR hulpverlenerscertificaat beschikken. Voor cursisten die BLS instructeur willen worden is dat een BLS certificaat. Voor cursisten die PBLS instructeur willen worden, een PBLS certificaat. Wil je beide instructeurs kwalificaties behalen, dan moet je over beide (BLS en PBLS) hulpverleners certificaten beschikken.

Toelatingseisen

Vanaf begin november 2022 heeft het bestuur van de NRR besloten dat de instroomeisen vervallen. De NRR is van mening dat de instructeurs (P)BLS met name goede onderwijsvaardigheden moeten hebben, om het leren reanimeren effectief over te brengen op de cursisten. De aandacht ligt dus op het onderwijs, waarbij een medische achtergrond minder van belang is.

Wel moet je het volgende kunnen overleggen/aantonen voor aanvang van de cursus;

 • Je bent in het bezit van een geldig ERC/NRR certificaat hulpverlener Basale Reanimatie voor kinderen en baby’s (PBLS).
 • Je bent in het bezit van een geldig ERC/NRR certificaat Instructeur Basic Life Support. QT Time biedt enkel een verkort programma aan voor diegenen die al reeds staan geregistreerd als Instructeur BLS.
 • Je staat als zodanig ook geregistreerd in het cursusmanagementsysteem van de ERC/NRR (CoSY).

Cursusinhoud Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS

In deze cursus wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij (jonge) kinderen en de vaardigheden die bij Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS van toepassing zijn.

Vervolg Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS

Na het positief afsluiten van de opleiding ben je kandidaat instructeur PBLS. Hierna hoef je maar 1 keer als kandidaat instructeur succesvol onder begeleiding les te geven. Deze instructeur dient dit te registreren in het cursusmanagementsysteem van de NRR. Vanaf dit moment ben je bevoegd om als volwaardig Pediatric Basic Life Support instructeur zelfstandig de cursussen te verzorgen.

Hercertificering

Om de registratie als instructeur geldig te houden dient men elke 2 jaar een BIC PBLS hercertificeringscursus te volgen.

 

Bijzonderheden

 • De instructeur-cursistenratio bedraagt 1 op 6.
 • De lesmethode, materialen en het cursusboek zijn in het Nederlands.
 • Het lesmateriaal ter voorbereiding zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.
 • De cursustijden voor de PBLS basiscursus zijn van 16.30 – 18.30 uur.
 • De cursustijden voor de hercertificeringscursus zijn van 15.30 – 17.30 uur
 • Accreditatie voor de basiscursus is toegekend door diverse beroepsverenigingen (V&V 2, VSR 2).
 • Accreditatie voor de herhalingscursus is toegekend door diverse beroepsverenigingen (V&V 2, VSR 2).
 • Het is mogelijk de Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS aansluitend te volgen op de Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS.
 • Het is mogelijk de BIC PBLS hercertificeringscursus aansluitend te volgen op de BIC BLS hercertificeringscursus.

Aanbod basiscursus

28 juni 2024€ 235
18 oktober 2024€ 235
11 december 2024€ 235

Aanbod herhalingscursus

18 september 2024€ 80
2 december 2024€ 80

LEERDOELEN

✔︎ Demonstreren PBLS, inclusief gebruik van een AED volgens de actuele richtlijnen reanimatie in Nederland.

✔︎ Verzorgen presentaties PBLS basiscursus als ook PBLS opfris- en vervolgtraining.

✔︎ Opstellen lesplan.

✔︎ Begeleiden cursisten tijdens het draaien van een scenario volgens de principes van voorbereiding, uitvoering en afsluiting.

✔︎ Beheersing coachingsvaardigheden voor formatief handelen, gebruik makend van de 4-stappen instructietechniek, mastery learning en effectieve feedbackmethodiek.

✔︎ Reflecteren eigen handelen als instructeur.

Drenthehaven 1, 3433 PB Nieuwegein
085-007 5040