Protocol Veilig Trainen

Met aanpassingen die -met inachtneming van de regelgeving om de veiligheid te kunnen borgen-  zijn doorgevoerd in les- en leermiddelen, de didactische werkvormen en groepsgroottes, is het mogelijk om aan de vereiste behoefte voor praktijktrainingen te voldoen. Hiervoor is het noodzakelijk om middels een uniform en breed gedragen protocol in deze behoefte te kunnen voorzien. Dit protocol is tot stand gekomen met inachtneming van de RIVM richtlijnen;

  • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
  • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
  • Was je handen regelmatig met water en zeep en/of  gebruik handalcohol.
  • Bij vaardigheids- en scenario-onderwijs worden handschoenen en een mondmasker gedragen.
  • Na elke vaardigheid of scenario worden de handschoenen uitgetrokken en de handen gewassen.
Menu