Talisman®

Talisman® staat voor Thematische Advanced Life Support Management. De casuïstiek die wordt behandeld in deze reanimatie cursus is weliswaar ‘ALS overstijgend’ maar daarmee zeker niet ‘exotisch’. Het betreft casuïstiek die zich in elk ziekenhuis, op elke spoedeisende hulp, op elk moment en bij iedere  (prehospitale) hulpverlener kan aandienen.

Voor wie is Talisman® geschikt?

De Talisman®-cursus is specifiek ontwikkeld voor ervaren reanimatieteamleiders en medisch specialisten die hun kennis verder willen uitbreiden en de ervaring en bevoegdheid hebben om op zeker moment het reguliere ALS-algoritme los te laten wanneer de situatie hierom vraagt.

De Talisman® cursus is de langverwachte vervolgcursus en verdieping op Advanced Life Support. Deelnemers dienen ruimschootse kennis en ervaring te hebben in het toepassen van het standaard ALS-algoritme alvorens deze basis verder uit te bouwen in de Talisman® cursus.

Door wie wordt de cursus gegeven?

De cursus wordt gegeven door specialisten met ruime resuscitatie ervaring al dan niet in samenwerking met specifieke experts waar dit voor het overkoepelende thema wenselijk is. Denk aan toxicologen, traumatologen en obstetrici.

Cursusinhoud Talisman®

De Talisman® cursus is merendeels scenario gebaseerd, waarbij in bijna-authentieke situaties casuïstiek wordt doorlopen, gevolgd door een interactieve nabespreking, primair door de deelnemers in small group discussion. Het gefaciliteerd nabespreken van reanimatie behoort tot één van de expliciete leerdoelen van deze cursus conform de rol die reanimatieleiders hier real-life in vervullen. Dit gebeurt conform het train-the-trainer principe.

Theoretische verdieping

Aansluitend aan de debriefing vindt een theoretische verdieping / interactieve discussie plaats van de gewenste aspecten (learner-centered, team-based learning). Aanvullend aan de scenario’s kent Talisman® ook één of enkele ‘expert session(s)’ waarin we een specifiek aspect verder uitdiepen.

De eerste module van Talisman® is met name gericht op de typische standaard geavanceerde reanimaties waar ondanks frequent voorkomende casuïstiek, toch het standaard algoritme niet altijd volledig uitkomst biedt.

Waar de eerste cursus als centraal thema handelde rondom het ‘acuut coronair syndroom’ (cardiologie) zal het tweede thema in het licht staan van ‘toxicologie’. De cursus zal in navolging van de eerste cursus een hoog praktijkgehalte hebben: verwacht wederom alledaagse casuïstiek die zich overal kan aandienen, afgewisseld met verdiepende sessies door experts op toxicologie vlak…

Zowel additionele technische als niet-technische vaardigheden zijn van essentieel belang om weloverwogen te werk te gaan bij deze casuïstiek.

Hoewel beide cursussen elkaar opvolgen, is het geen verplichting om Talisman®-1 (cardiologie) gevolgd te hebben alvorens deel te nemen aan Talisman®-2 (toxicologie).

Bijzonderheden van de cursus

  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 1 op 3.
  • De lesmethode en materialen zijn in het Nederlands.
  • De prijs is inclusief lunch.
  • De cursustijden zijn van 08.15 – 17.00 uur.
  • Accreditatie is toegekend (ABAN 6).
  • Geldt ook als officiële ERC ALS herhalingscursus conform de regelgeving van de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

Aanbod

31 maart 2023cardiologie€ 795vol
21 april 2023toxicologie€ 795inschrijven
15 mei 2023cardiologie€ 795vol
23 juni 2023toxicologie€ 795inschrijven
8 september 2023toxicologie€ 795inschrijven
15 september 2023cardiologie€ 795inschrijven
29 september 2023toxicologie€ 795inschrijven
6 oktober 2023cardiologie€ 795inschrijven
10 november 2023toxicologie€ 795inschrijven
1 december 2023cardiologie€ 795inschrijven
18 december 2023toxicologie€ 795inschrijven

LEERDOELEN

✔︎ (overstijgend) Advanced Life Support management.

✔︎ Klinisch redeneren.

✔︎ Interpretatie aanvullend (bedside) onderzoek.

✔︎ Thema-specifieke (verdiepende) leerdoelen.

✔︎ Hanteren en toepassen van CRM-principes (team performance).

✔︎ Uitvoeren van een team debriefing (after-action review).

Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040