TALISMAN

TALISMAN staat voor Thematische Advanced Life Support Management. Deze cursus is de langverwachte vervolgcursus en verdieping op de Advanced Life Support cursus. De casuïstiek die wordt behandeld is weliswaar ‘ALS overstijgend’ maar daarmee zeker niet ‘exotisch’, het betreft casuïstiek die zich in elk ziekenhuis, op elke spoedeisende hulp, op elk moment en bij iedere  (prehospitale) hulpverlener kan aandienen.

Voor wie is TALISMAN geschikt?

De TALISMAN-cursus is specifiek ontwikkeld voor ervaren hulpverleners, reanimatieteamleiders en supervisoren die hun kennis verder willen uitbreiden en de ervaring en bevoegdheid hebben om op zeker moment het reguliere ALS-algoritme los te laten wanneer de situatie hierom vraagt.

De TALISMAN-cursus is expliciet géén alternatieve ALS herhalingscursus. Deelnemers dienen ruimschootse kennis en ervaring te hebben in het toepassen van het standaard ALS-algoritme alvorens deze basis verder uit te bouwen in de TALISMAN-cursus.

Door wie wordt de cursus gegeven?

De cursus wordt gegeven door specialisten met ruime resuscitatie ervaring al dan niet in samenwerking met specifieke experts waar dit voor het overkoepelende thema wenselijk is (denk aan bijvoorbeeld een toxicoloog, traumatoloog, obstetricus, …).

Cursusinhoud TALISMAN

De TALISMAN-cursus is merendeels scenario gebaseerd, waarbij in (bijna) authentieke situaties casuïstiek wordt doorlopen, gevolgd door een interactieve nabespreking, primair door de deelnemers zelf (small group discussion). Het (gefaciliteerd) nabespreken van reanimatie behoort tot één van de expliciete leerdoelen van deze cursus conform de rol die reanimatieleiders hier real-life in vervullen (conform het train-the-trainer principe). Aansluitend aan de debriefing vindt een theoretische verdieping / interactieve discussie plaats van de gewenste aspecten (learner-centered, team-based learning). Aanvullend aan de scenario’s kent de TALISMAN-cursus ook één of enkele ‘expert session(s)’ waarin een specifiek aspect verder wordt uitgediept.

De eerste module ‘Common ALS’ is met name gericht op de typische standaard  geavanceerde reanimaties waar ondanks frequent voorkomende casuïstiek, toch het ALS algoritme niet altijd volledig soelaas biedt.

Zowel additionele technische als niet-technische vaardigheden zijn van essentieel belang om weloverwogen te werk te gaan bij deze casuïstiek. Ga jij de uitdaging aan om samen met je collega’s de volgende patiënt te behandelen?!

Bijzonderheden van de cursus

  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 1 op 3.
  • De lesmethode en materialen zijn in het Nederlands.
  • De prijs is inclusief lunch.
  • De cursustijden zijn van 08.00 – 17.00 uur.
  • Accreditatie is toegekend (ABAN).
  • Geldt ook als ALS herhalingscursus.

Cursusaanbod & en beschikbare data

12 november 2021€ 795u kunt eventueel op de reservelijst geplaatst wordenVOL
16 december 2021€ 795voldoende plaatsen beschikbaarinschrijven

LEERDOELEN

✔︎ (overstijgend) Advanced Life Support management.

✔︎ Klinisch redeneren.

✔︎ Interpretatie aanvullend (bedside) onderzoek.

✔︎ Thema-specifieke (verdiepende) leerdoelen.

✔︎ Hanteren en toepassen van CRM-principes (team performance).

✔︎ Uitvoeren van een team debriefing (after-action review).

Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040
Menu