CBRN Aandachtsfunctionaris Ziekenhuis

Zorgverleners in ziekenhuizen worden regelmatig geconfronteerd met patiënten blootgesteld aan Chemische, en soms aan Biologische of Radiologische agentia (samen: CBRN). De medische benadering van dergelijke patiënten komt grotendeels overeen met die van andere patiënten op de SEH. Toch vereist een adequate opvang van chemisch blootgestelde of besmette patiënten enige extra kennis, afspraken/procedures en spullen van de SEH en haar medewerkers. Hiervoor is de aanstelling van een CBRN Aandachtsfunctionaris van belang.

Op veel SEH afdelingen is een CBRN Aandachtsfunctionaris (AF) aangesteld die de SEH-leiding ondersteunt bij het ‘CBRN-proof’ krijgen en houden van de SEH. Meestal is dat een verpleegkundige met de opleiding CBRN AF.

Deze cursus tot CBRN Aandachtsfunctionaris is eigendom van en wordt uitgevoerd onder auspiciën van het NAZB.

Voor wie is de cursus geschikt?

SEH verpleegkundigen die een rol hebben als Aandachtsfunctionaris. De cursus staat ook open voor SEH-artsen, Zirop coördinatoren en crisis coördinatoren.

Cursusinhoud CBRN Aandachtsfunctionaris

Ten aanzien van het ‘CBRN proof’ maken van de SEH kan en weet de CBRN AF:

 • Wat er geregeld moet worden om een SEH ‘CBRN-proof’ te maken
 • Kan een CBRN OTO plan initiëren en in gang zetten
 • Kan (met ondersteuning) op hoofdlijnen inzicht bieden in het risicoprofiel van het adherentiegebied

Ten aanzien van de acute opvang kan de CBRN AF:

 • Kan SEH-medewerkers onderwijzen over de acute opvang van chemisch besmette patiënten
 • Kan eenvoudige vragen van SEH-medewerkers over opvang van chemisch besmette patiënten, beoordeling van de risico’s en keuze/gebruik van PBM  beantwoorden, en de ingewikkelde vragen juist doorverwijzen
 • Kan zelfstandig een chemisch besmet slachtoffer effectief  ontsmetten in een horizontaal opgeschaalde organisatie, met inachtneming van eigen veiligheid
 • Kan praktijkinstructie geven over PBM, daarbij deelnemers observeren en beoordelen en effectief feedback geven

De cursus is gebaseerd op de werkwijze zoals beschreven in de leidraad opvang chemische slachtoffers van het NAZB en TC West.

Examen

Na afloop van de opleiding beoordelen de docenten uw geschiktheid voor (onderdelen van) de rol van CBRN AF. U ontvangt een certificaat van deelname met deze beoordeling.

Bijzonderheden

 • De voorbereiding op de cursus vraagt enige inspanning.
 • Eerst volbrengt u de NAZB CBRN e-learning, vervolgens bestudeert u delen van de NAZB leidraad (rode, gele, blauwe boekje).
 • Tenslotte maakt u de huiswerkopdrachten, reken op ca. 2 dagen voor de voorbereiding.
 • De prijs is inclusief lunch op beide dagen.
 • De cursustijden zijn op beide dagen van 08.20 – 17.00 uur.
 • Accreditatie is toegekend door V&VN (14), VSR (16) en NVSHV (20). De e-learning is geaccrediteerd met 6 punten.

Aanbod

23-24 mei 2024€ 1.425nog 3 plekken beschikbaar
10-11- oktober 2024€ 1.425
21-22 november 2024€ 1.425

LEERDOELEN

✔︎ Ondersteunen van de SEH-leiding bij het ‘CBRN proof’ maken en houden van de SEH.

✔︎ Coachen en eerstelijns vraagbaak van de SEH-medewerkers bij het doorlopen van de e-learning.

✔︎ Instructie geven bij de praktijktraining met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

Drenthehaven 1, 3433 PB Nieuwegein
085-007 5040