ECG Beoordelen Basis

Tijdens de cursus ECG Beoordelen Basis staat het beoordelen van een ECG volgens een stappenplan centraal. Het stappenplan is afhankelijk van de situatie van de patiënt en de reden waarom een ECG wordt gemaakt.  

Voor wie is de cursus ECG Beoordelen Basis geschikt?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor (specialistische) verpleegkundigen en andere medische professionals die hun kennis willen verbreden op het gebied van ECG beoordeling.

Cursusinhoud ECG Beoordelen Basis

De cursus kenmerkt zich door afwisseling van theorie en praktijk. een ervaren docent begeleidt de cursist bij het toepassen van de theorie in de praktische beoordeling van het ECG.

De cursist wordt stapsgewijs begeleidt,  beginnend bij het herkennen van een sinusritme tot uiteindelijk het beoordelen van ischemie en intra ventriculaire geleidingsstoornissen. Ook worden de meest voorkomende ritmes en geleidingsstoornissen uitgelegd. Na een theoretische uitleg van een onderdeel wordt  geoefend met volledige ECG’s.

Bijzonderheden

  • Enige voorkennis en ervaring wordt aanbevolen bij deelname aan deze cursus.
  • De instructeur-cursistenratio bedraagt 1 op 8.
  • De lesmethode en materialen zijn in het Nederlands.
  • De prijs is inclusief lunch.
  • De cursustijden zijn van 08.30 – 17.00 uur.
  • Accreditatie is aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen (V&V, VSR).
  • Een ECG beoordelingscursus op maat op de eigen locatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Aanbod

Neem contact op voor meer mogelijkheden.

LEERDOELEN

✔︎ Zelfstandig beoordelen van ECG’s met niet complexe afwijkingen.

✔︎ Het herkennen van intra ventriculaire- en AV geleidingsstoornissen.

✔︎ Weten wat de begrippen vectoren, tachyaritmie en bradyaritmie betekenen.

✔︎ Ischemie herkennen op het ECG en de locatie te benoemen.

Meidoornkade 18, Houten
085-007 5040