Instructeur cursussen

Instructeurs cursus ses

De instructeurs cursussen bij QT Time zijn alleen mogelijk met enthousiaste en gekwalificeerde instructeurs. Om instructeur te worden is ervaring, maar ook een specialistische en up-to-date opleiding nodig. Goede begeleiding van onze deelnemers heeft daarom onze prioriteit. Als je slaagt, ben je bevoegd om voor het desbetreffende onderdeel als instructeur op te treden. We voorzien momenteel in vier verschillende instructeurs cursussen:

  • Generic Instructor Course (op uitnodiging)
  • Didactische Cursus voor Instructeurs
  • Instructeur AHLS (op uitnodiging)
  • Instructeur Basic Life Support

Deze cursussen zijn bestemd voor artsen en (specialistisch) verpleegkundigen.

Menu