Wie is Marc Ruijten?

Portretfoto van Marc Ruijten bij QT Time
LinkedIn

Marc Ruijten (1960) is toxicoloog, epidemioloog en GAGS. Na een opleiding en promotie op het gebied van arbeid en gezondheid is hij geland in Rotterdam. Bij de GGD en later de GHOR raakte hij geïnteresseerd chemische incidenten.
Hij doet daar sinds 1995 dienst als GAGS, was betrokken bij OTO van hulp- en zorgverleners over risicobeoordeling en management van incidenten met gevaarlijke stoffen en was projectleider voor interventiewaarden gevaarlijke stoffen.

Daarna is hij door het RIVM gevraagd om het Centrum voor Gezondheidsonderzoek na Rampen op te zetten en de interventiewaarden verder internationaal te versterken.

In 2007 heeft hij zijn carrière voortgezet als zelfstandig toxicoloog onder de naam CrisisTox Consult. Ook daar was crisis en (volks)gezondheid zijn leidraad. Vanaf 2009 heeft hij zijn werkzaamheden uitgebreid naar de zorg en deze vanaf 2017 ondergebracht bij Hazolutions.

Hazolutions heeft daarmee nu een samenhangende methode voor de ziekenhuis- en prehospitale opvang van besmette slachtoffers, OTO-activiteiten voor zorg- en hulpverleners, een CBRN e-learning en een cursus CBRN-aandachtsfunctionaris. Voor enkele traumacentra doet Marc dienst als vaste CBRN-adviseur.